Τεχνική Στήριξη ΟΤΑ

Ο ΟΑΣΕ στις προγραμματικές περιόδους (2000-2006 και 2007-2013) πέραν των μεγάλων προγραμμάτων (ΟΠΑΑΧ και Αξονας 3 του ΠΑΑ 2007-2013) που υλοποίησε μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, εκπόνησε σημαντικά Αναπτυξιακά  προγράμματα για τους ΟΤΑ της Περιφέρειας και παρείχε Τεχνική και Συμβουλευτική Στήριξη. 

Techniki stiriksi 3

Tεχνική & Συμβουλευτική Στήριξη ΟΤΑ ΑΛΙΑΡΤΟΥ- ΘΕΣΠΙΕΩΝ (2014-2016) Κωδ. Εργου: MIS 389420και προκηρύξεις που δημοσιεύθηκαν

Tεχνική & Συμβουλευτική Στήριξη ΟΤΑ ΑΛΙΑΡΤΟΥ- ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Ο ΟΑΣΕ υλοποίησε το Πρόγραμμα «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων για Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις ΕΣΠΑ» (κωδικός ΜIS 389420) με προϋπολογισμός 50.000,00 (2014-2016). Με το πρόγραμμα εκπονήθηκε Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (ΟΣΔ) για Ενεργειακή Αποδοτικότητα 11 Κτιρίων του Δήμου και Σχέδιο Υλοποίησης (ΣΧΥ) αυτού για ένταξη στο ΕΣΠΑ και ΠΑΑ 2014-2020. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.-2010)

PKSA

Ο ΟΑΣΕ εκπόνησε για λογαριασμό σαράντα επτά (47) φορέων των δέκα (10) Νομών της Κεντρικής Ελλάδας, ως συντονιστής φορέας το Πρόγραμμα για τα Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) του ΥΠΟΙΟ, με τίτλο «Ανακαλύπτοντας την πατρίδα» προϋπολογισμού 241.253.400,00€. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Προγραμματική  Σύμβαση για την Αειφορική Διαχείριση της Λεκάνης Απορροής του Κηφισού

Πρόγραμμα Διαχείρισης Βοιωτικου Κηφισού

Ο ΟΑΣΕ υποστήριξε 15 Δήμους στην Λεκάνη Απορροής του Βοιωτικού Κηφισού για την  εκπόνηση Ολοκληρωμένου Αναπτυξιακού προγράμματος. Το πρόγραμμα αφορούσε τους Δήμους Αμφίκλειας, Ελάτειας, Αταλάντης, Τιθορέας, Παύλιανης, Ακραιφνίας, Αλιάρτου, Δαύλειας, Θεσπιέων, Kορώνειας, Λιβαδειάς, Ορχομενού, Χαιρώνειας, Γραβιάς. Το Πρόγραμμα ύψους 65.000.000,00 ολοκληρώθηκε το 2011. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Τεχνική Στήριξη Δήμων Βόρειας Εύβοιας-Ένταξη στα Ολοκληρωμένα Προγράμματα. (2008)

Τεχνική Στήριξη Δήμων Βόρειας Εύβοιας

 O OΑΣΕ εκπόνησε για λογαριασμό των Δήμων Βόρειας Εύβοιας Αρτεμισίου, Αιδηψού, Ιστιαίας, Ωρεών και κοινότητα Λιχάδας, Εμπειρογνωμοσύνη, Αιτιολογική έκθεση και Τεκμηρίωση για ένταξη της περιοχής σε Προγράμματα Ολοκληρωμένων μορφής. Η περιοχή εντάχθηκε στον Αξονα 3 (περιοχές ΟΠΑΑΧ). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (2005-2008)

Προγράμματα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Ο ΟΑΣΕ εκπόνησε εννέα (9) προγράμματα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στις  αγροτικές περιοχές της Στ. Ελλάδας όπου υλοποιήθηκαν τα ΟΠΑΑΧ. Τα προγράμματα χρηματοδοτήθηκαν από το Μέτρο 1.14 «Παρεμβάσεις για ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» του ΠΕΠ Στ. Ελλάδας με προϋπ. 4.829.761,00€. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΟΤΑ Αμφίκλειας-Ελάτειας

 Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΟΤΑ Αμφίκλειας-Ελάτειας

 Για να δείτε την Περίληψη του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αμφικλειας Ελάτειας πατήστε εδώ. Για να δείτε την Περίληψη του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας πατήστε εδώ

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΟΤΑ Διστόμου

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΟΤΑ Διστόμου

 

Ο ΟΑΣΕ παρείχε τεχνική-συμβουλευτική υποστήριξη στον Δήμο Διστόμου κατά την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Δ’ Προγραμματική περίοδο 2007-2013 και τις χρηματοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Για να δείτε την Tεχνική Εκθεση Δήμου Διστόμου πατήστε εδώΕπιχειρησιακός Σχεδιασμός ΟΤΑ  Θεσπιέων

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΟΤΑ  Θεσπιέων

 

Ο ΟΑΣΕ παρείχε τεχνική-συμβουλευτική στήριξη στον Δήμο Θεσπιέων για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος στην Δ’ Προγραμματική περίοδο 2007-2013. Για να δείτε το Eπιχειρησιακό Προγραμμα ΟΤΑ Θεσπιέων πατήστε εδώ

 

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΟΤΑ Ν.Α. Ευρυτανίας

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΟΤΑ Ν.Α. Ευρυτανίας

 

Για να δείτε τον Σχεδιασμό για την Νότιο-Ανατολική Ευρυτανία πατήστε εδώ.

 

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΟΤΑ Σκύρου

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΟΤΑ Σκύρου

 Ο ΟΑΣΕ εκπόνησε το 2010-2012, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Σκύρου, το Πρόγραμμα Τουριστικής Ανάπτυξης και το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας για την Σκύρο.Για τον Αναπτυξιακός Σχεδιασμό Δήμου Σκύρου πατήστε εδώ

 

 Μελέτη Αγροτικών Προϊόντων Δήμου Κύμης (2008)

Το έργο αφορούσε Διαγνωστική Μελέτη των Αγροτικών Προϊόντων του Δήμου Κύμης (Διαγνωστική μελέτη-έρευνα δυναμικότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων & προϊόντων–Προτάσεις οργάνωσης και διαχείρισης) για ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. 

Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης και Πληροφόρησης φορέων περιοχής Νότιας Εύβοιας (2005-2008)

Το έργο αφορούσε την Δημιουργία και στήριξη εκ μέρους του ΟΑΣΕ της Ομάδας Συνεργαζόμενων Φορέων (ΟΣΦ) Νότιας Εύβοιας (ΟΤΑ Ταμυναίων, Αυλώνος, Δυστίων, Στυραίων, Μαρμαρίου, Καφηρέως, Καρύστου, Αναπτυξιακή Εταιρεία Καρύστου, Εμπορικός Σύλλογος Αλιβερίου) που υλοποίησε το Επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στο Μέτρο 1.14 του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας.

Τεχνική στήριξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας (2010)

Ο ΟΑΣΕ ανέλαβε την τεχνική και συμβουλευτική στήριξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας κατά την εξειδίκευση των δράσεων του Πρότυπου Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξης για την Βοιωτία.

Τεχνική Στήριξη της Ομάδας Συνεργαζόμενων Φορέων (ΟΣΦ) Παρνασσού  (2005-2008)

Το έργο αφορούσε Δημιουργία της Ομάδας Συνεργαζόμενων Φορέων (ΟΣΦ) των Παραπαρνασσίων ΟΤΑ  Διστόμου, Δαύλειας, Χαιρώνειας, Αράχωβας, Δελφών, Παρνασσού, Γραβιάς, Ελάτειας, Αμφίκλειας, Τιθορέας, Άμφισσας, που υλοποίησε το Επιχ. Σχέδιο του ΕΚΤ στα πλαίσια του Μέτρου 1.14 «Παρεμβάσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για την ανάπτυξη της υπαίθρου» του ΠΕΠ Στ. Ελλάδας 2000-2006.

world  Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας-Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ - ΟΑΣΕ

   Γραφεία Εταιρείας
   Kεντρικά Γραφεία: Πλατεία Δημαρχείου, 35002 Αμφίκλεια Φθιώτιδας τηλ./fax: 22340-22588, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
   Γραφεία Βοιωτίας: Σοφοκλέους 62, 32100 Λιβαδειά, τηλ./fax: 22610-89960, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
   Γραφεία Eύβοιας: Χαινά 93, 34100 Εύβοια, τηλ.: 22210-60244, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.