Περίοδος 2014-2020

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση του LEADER/CLLD, που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (για να τις δείτε πατήστε εδώ), η αξιολόγηση του LEADER/CLLD βοηθάει τους φορείς χάραξης πολιτικής, τους διαχειριστές προγραμμάτων, τις ΟΤΔ και τους δικαιούχους να χρησιμοποιούν αποτελεσματικότερα τους πόρους τους για την αντιμετώπιση των αναγκών του τοπικού πληθυσμού. Από την άποψη αυτή, η αξιολόγηση του LEADER/CLLD είναι τόσο αθροιστική (λογοδοσία και διαφάνεια) όσο και διαμορφωτική (συλλογική μάθηση).

Έτσι ο σκοπός της αξιολόγησης συνοψίζεται στα εξής σημεία:

Λογοδοσία και διαφάνεια

 • Κατάδειξη της συνάφειας, της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, των αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου των παρεμβάσεων του LEADER/CLLD σε επίπεδο
  ΠΑΑ και σε τοπικό επίπεδο.
 • Κατάδειξη των συνεισφορών του LEADER/CLLD στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης σε εθνικό περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020.
 • Κατάδειξη της προστιθέμενης αξίας του LEADER/CLLD που δημιουργείται μέσω της μεθόδου LEADER και της εφαρμογή της για αγροτικές περιοχές και μεμονωμένες ΟΤΔ.

Συλλογική μάθηση

 • Γνώση του τι αποφέρει και τι δεν αποφέρει, αποτελέσματα όσον αφορά την υλοποίηση του LEADER/CLLD.
 • Βελτίωση του σχεδιασμού και της υλοποίησης του LEADER/CLLD στο πλαίσιο του ΠΑΑ (πχ.διακυβέρνηση, στήριξη σε ΟΤΔ} και καλύτερη στόχευση της στήριξης για τις αγροτικές περιοχές και τους δικαιούχους.
 • Βελτίωση του σχεδιασμού και της υλοποίησης της στρατηγικής CLLD με στόχο τη αντιμετώπιση των τοπικών αναγκών.
 • Διασφάλιση ότι η μέθοδος LEADER έχει εφαρμοστεί ορθά.
 • Διάδοση της προστιθέμενης αξίας του LEADER/CLLD.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω:

Στις 29 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανπάπτυξης και Τροφίμων, ημερίδα με θέμα «Ανάπτυξη ικανοτήτων για την οργάνωση της αξιολόγησης σε τοπικό επίπεδο». Ο ΟΑΣΕ συμμετείχει στην ημερίδα, για να δείτε την παρουσίαση του ΟΑΣΕ στην ημερίδα, πατήστε εδώ. Στοιχεία της εκδήλωση θα βρείτε εδώ.

Σχέδιο αξιολόγησης του ΟΑΣΕ

Ο ΟΑΣΕ με γνώμονα την συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση του προγράμματος έχει προχωρήσει σε ενέργειες προετοιμασίας της αξιολόγησής του, με εσωτερικές συσκέψεις στελεχών και της ΕΔΠ. Πυρήνας της διαδικασίας αξιολόγησης είναι η συνεχής ανασκόπηση, επικαιροποίηση, προσαρμογή και διόρθωση της τοπικής στρατηγικής, ώστε να διαμορφώνεται μία αποτελεσματική τοπική στρατηγική. Γα να δείτε το σχέδιο αξιολόγησης του ΟΑΣΕ, πατήστε εδώ.

Δημοσιοποιημένα στοιχεία από Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο - ΕΑΔ

 • Για να δείτε τους οδηγούς αξιολόγησης, πατήστε εδώ.
 • Για να βρείτε παρουσιάσεις συναντήσεων που σχετίζονται με την Αξιολόγηση, πατήστε εδώ.
 • Για να δείτε τους νέους οδηγούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με το CLLD, πατήστε εδώ.

world  Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας-Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ - ΟΑΣΕ

   Γραφεία Εταιρείας
   Kεντρικά Γραφεία: Πλατεία Δημαρχείου, 35002 Αμφίκλεια Φθιώτιδας τηλ./fax: 22340-22588, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
   Γραφεία Βοιωτίας: Σοφοκλέους 62, 32100 Λιβαδειά, τηλ./fax: 22610-89960, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
   Γραφεία Eύβοιας: Χαινά 93, 34100 Εύβοια, τηλ.: 22210-60244, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

logotypes oase 5logo Q check