Προγράμματα

Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) Σκύρου εφαρμόστηκε στο νησί Σκύρος του Νομού Εύβοιας. Η περιοχή εφαρμογής καλύπτει ολόκληρο το νησί το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως ορεινό σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 75/268 ΕΟΚ. Η Σκύρος  έχει έκταση 223,1 τ.χλμ. (5,35% του νομού) και πραγματικό πληθυσμό 2602 κατοίκους (1,21% του νομού Εύβοιας). 

OPAAX N Skyros Xartis

Έργα στην ζώνη του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

 • Τριάντα (30) ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 6.025.294,92 €, 
 • Είκοσι Τέσσερα (24) έργα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ύψους  6.000.269,39 € και
 • Ενα (1) πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ύψους 500.000,00 €

Για να δείτε φωτογραφίες έργων, πατήστε εδώ

Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) Παραπαρνάσσιων Δήμων εφαρμόστηκε στους Δήμους Αμφίκλειας, Άμφισσας, Γραβιάς, Δαύλειας, Δελφών, Διστόμου, Ελάτειας, Παρνασσού, Τιθορέας, Χαιρώνειας. Η περιοχή εφαρμογής κάλυπτε τμήμα των νομών Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας. Έχει έκταση 1.119,43 τ.χλμ. και πληθυσμό 27.037 κατοίκους.

ΟΠΑΑΧ Παραπαρνάσσιων Δήμων

Έργα στην ζώνη του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  
Στο πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ των Παραπαρνάσσιων Δήμων είχαν ενταχθεί:

 • Είκοσι τρεις (23) ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 6.521.193,43 €, 
 • Δέκα Τέσσερα (14) Εργα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ύψους  3.869.037,71 € και
 • Ενα (1) πρόγραμμα Ευρωπαικού Κοινωνικού Ταμείου ύψους 828.600,00 €

Για να δείτε φωτογραφίες έργων, πατήστε εδώ

Το Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) Ορεινής Δωρίδας εφαρμόστηκε στους Δήμους Λιδορικίου, Ευπαλίου, Βαρδουσίων και Καλλιέων. Η περιοχή εφαρμογής βρίσκεται στο Βορειοδυτικό και Νότιο τμήμα του νομού Φωκίδας και τα δημοτικά διαμερίσματα είναι χαρακτηρισμένα ως ορεινά σύμφωνα με την οδηγία 75/268 ΕΟΚ. Έχει έκταση 1.050,765 τ.μ.(49,55%) και πληθυσμό 15.276 κατοίκους (31.63%) του νομού Φωκίδας.

ΟΠΑΑΧ Ορεινής Δωρίδας

Έργα στην ζώνη του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

Στο πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ της ορεινής Δωρίδας (Φωκίδας) είχαν ενταχθεί:

 • δέκα τέσσερις (14) ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 4.004.961,31,
 • δέκα οκτώ (18) Δημόσια Έργα ύψους 3.280.594,14 € και
 • ένα (1) πρόγραμμα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ύψους 813.587,58€.

Οι συνολικές πιστώσεις που έχουν εισρεύσει στην ζώνη ΟΠΑΑΧ από το ΕΓΤΠΕ μέσω του Αξονα 7 του ΕΠΑΑ-ΑΥ, ανήλθαν σε 2.198.615,94 € (η αρχική έγκριση ήταν 4.430.000,00 Δημόσια Δαπάνη).

Για να δείτε φωτογραφίες έργων, πατήστε εδώ

Το Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) Οροπεδίου Πρώην Λίμνης Ξυνιάδας εφαρμόστηκε σε τρείς Δήμους του Οροπεδίου της πρώην Λίμνης Ξυνιάδας. Η περιοχή εφαρμογής βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νομού Φθιώτιδας. Έχει έκταση 707,95 τ.χλμ. (15,98%) και πληθυσμό 13.199 κατοίκους (7,78%) του νομού Φθιώτιδας.

ΟΠΑΑΧ Οροπεδίου πρώην Λίμνης Ξυνιάδας

Έργα στην ζώνη του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Στο πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ του Οροπεδίου Πρώην Λίμνης Ξυνιάδας (Φθιώτιδας) υλοποιήθηκαν:

 • Eξ (6) ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 599.335,38 €,
 • Δέκα οκτώ (18) Δημόσια Έργα ύψους 4.749.240 € και
 • Ενα (1) πρόγραμμα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ύψους 86.200,00 €.

Οι συνολικές πιστώσεις που έχουν εισρεύσει στην ζώνη ΟΠΑΑΧ από το ΕΓΤΠΕ μέσω του Άξονα 7 του ΕΠΑΑ-ΑΥ, ανήλθαν σε 5.348.575,38 € (η αρχική έγκριση ήταν 6.460.000 Δημόσια Δαπάνη). 

Για να δείτε φωτογραφίες έργων, πατήστε εδώ

Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) Νότιας Εύβοιας-Καρυστίας εφαρμόστηκε στους Δήμους της Νότιας Εύβοιας Αυλώνος, Διστύων, Καρύστου, Καφηρέα, ΜαρμαρίουΣτυραίων, Ταμυναίων.  Η περιοχή εφαρμογής κάλυπτε τα δημοτικά διαμερίσματα των δήμων τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως ορεινά και μειονεκτικά σύμφωνα με την οδηγία 75/268 ΕΟΚ έχει έκταση 1.767,3 τ.χλμ. (% του νομού Εύβοιας ) και πληθυσμό 51.220 κατοίκους (% του νομού Εύβοιας).

ΟΠΑΑΧ Ν. Εύβοιας

Έργα στην ζώνη του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

Στο πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ της Νότιας Εύβοιας εντάχθηκαν:

 • Σαράντα δύο (42) ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 13.670.256,69 €, 
 • Δέκα εννιά (19) έργα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ύψους  5.469.876,22 € και
 • Ενα (1) πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ύψους 899.400,00 €

Για να δείτε φωτογραφίες έργων, πατήστε εδώ

Το Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) Βορειοδυτικού Τμήματος Ευρυτανίας εφαρμόστηκε στους Δήμους Αγράφων, Απεραντίων, Ασπροποτάμου, Βίνιανης και Φραγκίστας. Η περιοχή εφαρμογής βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του νομού Ευρυτανίας. Έχει έκταση 920,341 τ.χλμ. (49,24% του νομού Ευρυτανίας) και πραγματικό πληθυσμό 13.604 κατοίκους (42,44% του νομού Ευρυτανίας). Oλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα της περιοχής εφαρμογής είναι ορεινά σύμφωνα με την οδηγία 75/268 ΕΟΚ.

ΟΠΑΑΧ ΒΔ Τμ. Νομού Ευρυτανίας

Έργα στην ζώνη του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Στο πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ του Βορειοδυτικού τμήματος Ευρυτανίας εντάχθηκαν:

 • Δέκα (10) ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 1.787.151,84 €,
 • Δέκα έξ (16) Δημόσια Έργα ύψους 5.774.860,00 € και
 •  Ένα (1) πρόγραμμα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ύψους  813.000,00 €. 

Οι συνολικές πιστώσεις που είχαν εισρεύσει στην ζώνη ΟΠΑΑΧ από το ΕΓΤΠΕ μέσω του Άξονα 7 του ΕΠΑΑ-ΑΥ, ανήλθαν σε 8.375.011,84€ (η αρχική έγκριση ήταν 6.340.000,00 Δημόσια Δαπάνη). 

Για να δείτε φωτογραφίες έργων, πατήστε εδώ

Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) Δυτικής Φθιώτιδας εφαρμόστηκεσε τρεις Δήμους και μια Κοινότητα της δυτικής Φθιώτιδας. Η περιοχή εφαρμογής βρίσκεται στο Δυτικό τμήμα του νομού Φθιώτιδας. Έχει έκταση 836,600 τ.χλμ (18,8%) και πληθυσμό 21.570 κατοίκους (11%) του νομού Φθιώτιδας. 

ΟΠΑΑΧ Δυτικής Φθιώτιδας

Έργα στη ζώνη του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου

Στο πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ της Δυτικής Φθιώτιδας υλοποιήθηκαν:
• Δεκατρείς (13) ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 2.109.736,52 €,
• Εικοσιεπτά (27) Δημόσια Έργα ύψους 3.926.761,00€ και
• Ένα (1) πρόγραμμα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ύψους 273.800,00€. 

Οι συνολικές πιστώσεις που έχουν εισρεύσει στη ζώνη ΟΠΑΑΧ από το ΕΓΤΠΕ μέσω του Άξονα 7 του ΕΠΑΑ-ΑΥ, ανήλθαν σε 6.036.497,52 €  (η αρχική έγκριση ήταν 5.440.000 € Δημόσια Δαπάνη).

Για να δείτε φωτογραφίες έργων, πατήστε εδώ

Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) Νομού Βοιωτίας εφαρμόστηκε  στους Δήμους Δερβενοχωρίων, Τανάγρας, Θηβών, Πλαταιών, Θεσπιών, Θίσβης, Κορώνειας, Αλιάρτου, Λεβαδέων και στην κοινότητα Κυριακίου. Η περιοχή εφαρμογής βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του νομού Βοιωτίας. Έχει έκταση 1.062 τ.χλμ  (ποσοστό 35% της έκτασης του νομού) και πληθυσμό 22.161 κατοίκους (ποσοστό 16% του πληθυσμού του νομού Βοιωτίας). 

ΟΠΑΑΧ Νομού Βοιωτίας

Έργα στην ζώνη του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Το αρχικό Επιχειρησιακό Σχέδιο είχε ενταχθεί στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας το 2003 με το ποσό των 13.372.943,00 €. Στο πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ του νομού Βοιωτίας υλοποιήθηκαν:

 • Eίκοσι πέντε (25) ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 5.458.045,02 €,
 • Πενήντα δύο (52), Δημόσια Έργα ύψους 29.879.782,13 € και
 • Ένα (1) πρόγραμμα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ύψους 752.000 €. 

Οι συνολικές πιστώσεις που είχαν εισρεύσει στην ζώνη ΟΠΑΑΧ από το ΕΓΤΠΕ και το ΕΚΤ μέσω του Άξονα  του άξονα 1 του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2000-2006, ανήλθαν  σε 36.089.827,15 €.

Για να δείτε φωτογραφίες έργων, πατήστε εδώ

Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) Βορειοκεντρικής Εύβοιας  εφαρμόστηκε στους Δήμους της Βορειοκεντρικής Εύβοιας Αμαρυνθίων, Κύμης, Κονιστρών, Μεσσαπίων, Νηλέως, Ελλυμνίων, Κηρέως, Διρφύων.  Η περιοχή εφαρμογής καλύπτει τα δημοτικά διαμερίσματα των δήμων τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως ορεινά και μειονεκτικά σύμφωνα με την οδηγία 75/268 ΕΟΚ και έχει έκταση 1.767,3 τ.χλμ. (% του νομού Εύβοιας ) και πληθυσμό 51.220 κατοίκους (% του νομού Εύβοιας).

ΟΠΑΑΧ Βορειοκεντρικής Εύβοιας - Χάρτης

Έργα στην ζώνη του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

στο πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ της Βορειοκεντρικής Εύβοιας υλοποιήθηκαν:

 • Τριάντα (30) ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 6.025.294,92 €,  
 • Είκοσι Τέσσερα (24) έργα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ύψους  6.000.269,39 € και
 • Ενα (1) πρόγραμμα Ευρωπαικού Κοινωνικού Ταμείου ύψους 500.000,00 €

Για να δείτε φωτογραφίες έργων, πατήστε εδώ

world  Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας-Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ - ΟΑΣΕ

   Γραφεία Εταιρείας
   Kεντρικά Γραφεία: Mιαούλη 8, 35133 Λαμία, τηλ./fax: 22310-66553, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
   Γραφεία Αμφίκλειας: Πλατεία Δημαρχείου, τηλ./fax: 22340-22588,  e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
   Γραφεία Βοιωτίας: Σοφοκλέους 62, 32100 Λιβαδειά, τηλ./fax: 22610-89960, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
   Γραφεία Eύβοιας: Χαινά 93, 34100 Εύβοια, τηλ.: 22210-60244, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

logotypes oase 5logo Q check