Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Για Αξιολογητές Επενδυτικών Σχεδίων κατά την υλοποίηση του προγράμματος CLLD-LEADER και Συνεργάτες για τον Σχεδιασμό-Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.


Γενικά
H Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΑΣΕ ΑΑΕ), βάσει της έγκρισης του προγράμματος CLLD-LEADER / “Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων” Παρνασσού Οίτης (ΦΕΚ 4111/12-12-2016) και έχοντας υπόψη:
1.    Το Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών.
2.    Τον κανονισμό ανάθεσης Μελετών, Υπηρεσιών, Έργων και Προμηθειών της ΟΑΣΕ ΑΑΕ και Άρθρο 5 και 6 αυτού
3.    Τις γενικές αρχές της συνθήκης Ε.Κ. και ειδικότερα την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.
4.   Την με Αριθμ. Πρωτ.: 3206/12-12-2016 Απόφαση του Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης, σύμφωνα με την οποία ο ΟΑΣΕ Α.Ε. αποτελεί Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) / Δικαιούχος του τοπικού προγράμματος που είναι συγχρηματοδοτούμενο ως προς την κάλυψη των αμοιβών του προσωπικού της.
5.    Τo ΦΕΚ 4268 Β / 06-12-2017.ΥΑ 13214/30-11-2017 «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  2014-2020,  για  παρεμβάσεις  Ιδιωτικού  χαρακτήρα  και  λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων»
6.   Τo ΦΕΚ 4285 Β / 08-12-2017 «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων».
7.    Tην υπ. αρ. 7 απόφαση της ΕΔΠ  της 11/05/2018

Ανακοινώνει

την αναζήτηση Συνεργατών Αξιολογητών και Δημιουργία Μητρώου Αξιολογητών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν στα πλαίσια του προγράμματος CLLD-LEADER / “Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων” Παρνασσού-Οίτης. H Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΑΣΕ ΑΑΕ ΟΤΑ αποτελεί Ομάδα Τοπικής Δράσης του προγράμματος CLLD-LEADER/ “Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων” Παρνασσού-Οίτης.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία του ΟΑΣΕ στην Λαμία, οδός Μιαούλη 8, μέχρι τη 31/07/2018, και ώρα 14:00. Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ανεξάρτητων αξιολογητών για το τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη  ημερομηνία και ώρα. Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.
Υπεύθυνη για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Αργυροπούλου Αικατερίνη, οδός Μιαούλη 8, τηλ. 22310-66553. Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΕ (www.oase.com.gr) απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.
Η επιλογή αξιολογητών για ανάθεση της αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων θα γίνεται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του προγράμματος CLLD-LEADER.

   
Λαμία, 12/07/2018

H Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος
CLLD-Leader περιοχής Παρνασσού-Οίτης

Για ολόκληρη την πρόσκληση πατήστε εδώ.

 

Προκυρήξεις Πρόσφατα

world  Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας-Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ - ΟΑΣΕ

   Γραφεία Εταιρείας
   Kεντρικά Γραφεία: Πλατεία Δημαρχείου, 35002 Αμφίκλεια Φθιώτιδας τηλ./fax: 22340-22588, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
   Γραφεία Βοιωτίας: Σοφοκλέους 62, 32100 Λιβαδειά, τηλ./fax: 22610-89960, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
   Γραφεία Eύβοιας: Χαινά 93, 34100 Εύβοια, τηλ.: 22210-60244, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

logotypes oase 5logo Q check